Wat we doen en berekenen, hoe de prijs wordt opgebouwd.

Bestellen kan als het magazine helemaal klaar is. Cover, het achterplat (achterkant van het
magazine), titelpagina’s, binnenwerk en eventueel een CV, fotoverantwoording of afsluitende
pagina, de epiloog.

Onze werkzaamheden bestaan uit het nakijken en plaatsen van de teksten, het plaatsen van de
foto’s en onderschriften. Checken of het compleet is.
Zorgen ervoor dat tekst en beeld één geheel vormen. Als het geheel goed is maken wij een
PDF en sturen die toe. Na goedkeuring en betaling gaan wij dan over tot de bestelling.

error: Content is protected !!